Noteikumi

Nomas maksa:

Dienas nomas maksa tiek aprēķināta par 24 stundām. Nomas maksā iekļauta tehniskā apkope un civiltiesiskā apdrošināšana. Degviela nomas cenā nav iekļauta.

Degviela:

Automašīnas tiek iznomātas ar pilnu degvielas tvertne. Nododot automašīnu, par trūkstošo degvielu tiks aprēķināts 1.50 EUR par litru, saskaņā ar degvielas uzpildīšanas tabulu.

Nomas periods:

Minimālais nomas periods ir 24 stundas. Pārsniedzot 24 stundu limitu, par katru papildus stundu tiek aprēķināta maksa ¼ no dienas nomas. Ja 24 stundu limits tiek pārsniegts par vairāk nekā 3 stundām, tiek aprēķināta maksa par vēl vienu pilnu dienu.

Personu apliecinoši dokumenti:

Nomniekam/vadītājam jāuzrāda pase un autovadītāja apliecība. Minimālais nepieciešamais autovadītāja stāžs – 1 gads.

Apdrošināšana:

Visu automašīnu vadītāju atbildība ir apdrošināta pret trešo personu veselībai vai dzīvībai nodarītiem kaitējumiem, kā arī pret trešo personu mantas bojāšanu vai iznīcināšanu. Nomnieka atbildība par bojājumiem iznomātajai automašīnai – 450.00EUR.

Maksimāla atbildības samazināšana:

Maksājot 13.00 EUR dienā, nomnieks var noņemt atbildību pilnībā. Automašīnas riepas netiek apdrošinātas.

Vecuma ierobežojums:

Nomnieka/vadītāja minimālais vecums 21 gads. Visiem vadītājiem, kas jaunāki par 25 gadiem, tiek aprēķināta papildus maksa 6.00 EUR dienā.

Piegāde / nodošana:

Par brīvu.